Otizm Spektrum Bozukluğu

Bir duyunuzun ya da bütün duyularınızın aynı anda uyarıldığını veya hiçbir duyunuzun mevcut olmadığını düşünün. Bu tür bir sorun, genel olarak duyu bütünlemesi bozukluğu olarak adlandırılır ve otizm, a tipik otizm ve yaygın gelişimsel bozukluk yaşayan pek çok çocukta bu duruma rastlanır.

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizmli çoğu çocuk duyu organları aracılığıyla aldıkları bilgiyi beyinlerinde işlemlemede, filtrelemede, bütünlemede çeşitli zorluklar yaşarlar. Dolayısıyla hem kendileriyle ilgili algılarını hem de çevreleriyle olan bağlantılarını anlamlandırma noktasında bazı problemlerle karşılaşabilirler. Bu problemler temel olarak otizm, sosyal etkileşim, konuşma gelişimi, iletişim ve tekrarlayıcı ilgi alanları gibi noktalarda kendini gösterir.

Otizm için SAS-Boost Dinleti Programı

Dinleti programının amacı beynin her iki yarı küresi arasındaki iletişimi güçlendirmek, duyu organları aracılığıyla aldığı bilgelerin işlemlenmesini kolaylaştırmak, dengelemek ve geliştirmektir.

Otizm için uyguladığımız dinleti programı sonucunda çocuklarda;

 • Dil & Konuşma becerileri gelişir.
 • Duyu işlemleme becerisi gelişir.
 • İnce & Kaba motor becerileri ilerler.
 • Denge sisteminin gelişimi hızlanır.
 • Sosyal iletişim becerileri artar.

Program süreci;

 • 3 ya da 4 hafta süre ile
 • Günde 1 ya da 1,5 saatlik seanslarla
 • Yan etkisi olamayan
 • Kısa sürede büyük değişimler yaratabilen
 • Gerekli durumlarda evde uygulama imkanı ile
 • Türkiye'de ilk ve tek!

Daha detaylı bilgiler ve randevu için 0312 236 65 65 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.


Liste

Başarı Hikayelerimiz

Tüm Sonuçlar

Başarı Oranı

Müzik ve Beyin

Son yıllarda gelişen yeni görüntüleme teknolojileri sayesinde müziğin beyinde yarattığı etkiyi görebilmek ve belli nörolojik sorunların iyileştirilmesi amacıyla da kullanmak mümkün olmuştur.

Otizm Nedir? Otizme İşaret Olabilecek Belirtiler Nelerdir?

Otizm yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan, yaşam boyu süren, kişinin iletişim, diğerleriyle ilişki kurması ve çevreye doğru tepkiler vermesini etkileyen beyin fonksiyon bozukluğudur. (NIH 1997. Korkmaz 2000).

Tümünü Gör